Amber Gold i piramidy finansowe część Iczęść II

Jak głosować bez meldunku, w podróży lub za granicą (porady praktyczne)

Marcin Skubiszewski, 4 października 2007

Jeżeli jesteś zameldowany na stałe w Polsce i chcesz głosować tam, gdzie jesteś zameldowany, nie ma problemu: po prostu idziesz i głosujesz. We wszystkich innych przypadkach trzeba zawczasu dokonać formalności.

Chcesz głosować tam, gdzie mieszkasz bez meldunku

Aby głosować poza miejscem zameldowania, masz do wyboru dwie procedury. Pierwsza, to zaświadczenie o prawie do głosowania (zobacz poniżej). Ale takie zaświadczenie dostaje się w miejscu zameldowania, co może być uciążliwe.

Druga procedura polega na tym, że zgłaszamy się się do urzędu gminy, w której zamierzamy głosować, i prosimy o wpis do listy wyborców. Nie ma potrzeby podróżowania do miejsca zameldowania. Trzeba to zrobić najpóźniej 11 października (ale radzę to zrobić wcześniej: w ostatnim dniu, czyli 11 października, może być tłoczno).

To wystarczy. Nie jest to skomplikowane.

Chcesz głosować za granicą

Aby głosować za granicą, trzeba spełnić dwa warunki:

Warunek pierwszy: wpis do spisu wyborców w konsulacie lub zaświadczenie o prawie do głosowania: Polskie konsulaty nie prowadzą stałych spisów wyborców. Żeby głosować, trzeba samemu się wpisać (chyba że ktoś ma zaświadczenie o prawie do głosowania - o tym poniżej).

Trzeba się wpisać do każdych wyborów od nowa, wpis zrobiony przy okazji poprzednich wyborów nie działa.

Kiedy: Zachęcam wszystkich, aby wpisali się jak najwcześniej: w okresie wyborczym konsulaty są przeciążone pracą i rejestrowanie się na ostatnią chwilę jest fatalnym pomysłem. Ostateczny termin: 16. października.

Jak: Aby głosować w Wielkiej Brytanii, najlepiej wpisać się przy pomocy odpowiedniej strony internetowej, wystarczy kliknąć tu.

We wszystkich krajach (łącznie z Wielką Brytanią) i we wszystkich konsulatach można się wpisywać przez telefon, faksem, pocztą elektroniczną albo listem (zwykłym lub poleconym).

Każdy konsulat proponuje trochę inny formularz. Żaden z formularzy nie jest obowiązkowy ani oficjalny, ważne jest tylko, aby w zgłoszeniu były odpowiednie dane.

Niektóre polskie konsulaty (na przykład Londyn, Nowy Jork, Chicago) organizują po kilka lokali wyborczych. W takim wypadku zgłoszenie powinno zawierać wybór lokalu. Wzór formularza poniżej.

Gdzie: Konsulat w Londynie

Konsulat w Nowym Jorku

Konsulat w Chicago

Konsulat w Paryżu

Spis polskich ambasad i konsulatów

Dla informacji: spis obwodowych komisji wyborczych za granicą (nie wpisujemy się w komisji, tylko w konsulacie)

Warunek drugi: ważny polski paszport lub, w niektórych krajach, dowód osobisty: Aby głosować za granicą, potrzebny jest ważny polski paszport. W krajach, do których obywatele polscy mogą legalnie jeździć z dowodem osobistym, zamiast paszportu wystarczy dowód; to ostatnie dotyczy wszystkich krajów Unii Europejskiej i kilku innych (w przypadku wątpliwości, proszę sprawdzić w odpowiednim konsulacie).

Istnieją kontrowersje co do tego, czy zamiast tych dokumentów wystarczy zaświadczenie o złożeniu wniosku paszportowego. Jeśli ktoś nie ma paszportu ani dowodu, a chce głosować, to zalecam pójście na wybory z polskim dokumentem potwierdzającym tożsamość (np. prawo jazdy, dowód osobisty, ewentualnie przeterminowany paszport) oraz z takim zaświadczeniem. Zaświadczenie należy wcześniej uzyskać w konsulacie lub we właściwym urzędzie w kraju, najlepiej w momencie składania wniosku paszportowego. To nie daje pewności, że komisja dopuści do głosowania, ale przynajmniej daje nadzieję.

Mieszkasz za granicą, chcesz głosować w kraju

Osoba, która mieszka za granicą, a chce głosować w Polsce, może to zrobić na dwa sposoby. Pierwszy sposób, to zaświadczenie o prawie do głosowania (zobacz poniżej). Drugi, to możliwość głosowania w dowolnej komisji wyborczej w Polsce, bez uprzednich formalności. Aby głosować w ten sposób, powinniśmy mieć przy sobie
  • Polski paszport. Komisja wyborcza podstempluje go w momencie głosowania, aby ta sama osoba nie mogła użyć paszportu wielokrotnie w różnych komisjach (ustawa nic nie mówi o możliwości głosowania dla tych, którzy mieszkają za granicą, a mają tylko dowód osobisty; problem polega na tym, że dowodu nie da się podstemplować).

  • Dokumenty potwierdzające zamieszkanie za granicą. Ustawa nie precyzuje, jakie to mają być dokumenty, nic też nie mówi o problemie ich tłumaczenia.

    Radziłbym w tym wypadku przynieść jak najwięcej dokumentów: kartę pobytu z danego państwa (lub obcy paszport, jeśli ktoś ma podwójne obywatelstwo), zagraniczną umowę o pracę, rachunki za gaz czy elektryczność, umowę najmu... wszystko to, co świadczy o naszym zamieszkaniu za granicą.

Ta procedura jest stosowana rzadko, komisja wyborcza może jej nie znać lub mieć wątpliwości. Dlatego gorąco zalecam zapisanie numeru artykułu, który można przypomnieć komisji w wypadku wątpliwości: jest to procedura z artykułu 67, punkt 2, podpunkt 4 Ordynacji Wyborczej do Sejmu i Senatu. Cała ordynacja jest tu, można sobie wydrukować.

Głosowanie w podróży: zaświadczenie o prawie do głosowania

Każda osoba figurująca w spisie wyborców może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Można to zrobić zarówno w kraju jak za granicą. Zaświadczenie otrzymujemy w urzędzie gminy, tam, gdzie figurujemy w spisie wyborców (a więc normalnie w urzędzie gminy zameldowania) lub, po wpisaniu się do spisu wyborców w konsulacie, w tymże konsulacie. Zaświadczenie pozwala głosować w dowolnym miejscu (w kraju lub w dowolnej komisji zagranicznej), bez specjalnych formalności. W szczególności: aby głosować z zaświadczeniem w zagranicznym lokalu wyborczym, nie trzeba zapisywać zawczasu w konsulacie, któremu ten lokal podlega.

Zaświadczenia nie wolno zgubić: kto je zgubi, ten nie głosuje wcale (nawet tam, gdzie był pierwotnie zapisany).

Formularz do wpisu do zagranicznej listy wyborców

Jeśli chcesz się zgłosić pocztą elektroniczną, to skopiuj do e-maila ten oto formularz tekstowy, wypełnij go i wyślij do właściwego konsulatu:
Zgłoszenie do spisu wyborców


Nazwisko: 

Imiona:	

Imię ojca: 

Data urodzenia: 

Miejsce pobytu: 

Nr ważnego paszportu lub dowodu osobistego oraz miejsce i data wydania: 

Nr PESEL: 

Wskazanie Obwodowej Komisji Wyborczej,
w której wyborca będzie głosował:

Uwagi:

  1. Ostatniego pola w tym formularzu używamy, o ile dany konsulat organizuje wybory w kilku różnych komisjach
  2. Numer dowodu osobistego można wpisać tylko wtedy, gdy zamierzamy głosować na terenie państwa, do którego polscy obywatele mogą jeźdzć z samem dowodem; we wszystkich innych państwach trzeba koniecznie wpisać numer paszportu.

Formularze, które można wydrukować (do zgłoszenia faksem lub listownie):

Apel: Przekaż ten tekst dalej, aby jak najwięcej osób mogło głosować.

Kontakt do autora: mm@skubi.net

Czy chcesz, aby ten blog się rozwijał? Jeśli tak, to proszę Cię o pomoc: poinformuj o nim znajomych. Możesz wspomnieć o całym blogu albo o konkretnym artykule. Blog nazywa się skubi.net — to się da zapamiętać.

Kolejne teksty: Aby dostawać powiadomienia o nowych tekstach, możesz

  • wysłać maila (nawet pustego) do notify@skubi.net (Twój adres pozostanie wyłącznie do wiadomości redaktora serwisu, wyłącznie w celu powiadamiania o nowych tekstach)
  • albo, jeśli wolisz, używać RSS RSS lub Twittera .

Przedruki tego tekstu: Zapraszam do robienia przedruków, zarówno na papierze jak w internecie. Proszę, aby w przedruku widniało nazwisko autora i proszę o informację o przedruku (mailem albo na forum).

FORUM

Dodaj komentarz      Cały wątek i zaawansowane funkcje forum      Inne wątki 

Wszelkie uzupełnienia i uwagi na temat procedury głosowania mile widziane by skubi October 04, 2007, 08:39:09 PM

Po rozmowie z jedną z osób odpowiedzialnych za organizację wyborów za granicą: aby głosować za granicą, zamiast paszportu lub dowodu wystarczy dowolny dokument potwierdzający, że dana osoba jest obywatelem polskim. A więc wystarczy na przykład zaświadczenie o złożeniu wniosku paszportowego albo dokument od wojewody, potwierdzający obywatelstwo polskie danej osoby.

To nie jest zapisane w ustawie, ustawa wymaga paszportu, ale podobno jest to w wytycznych Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które rozesłano do wszystkich konsulatów (ja do tych wytycznych nie dotarłem, nie wiem, czy są w internecie).

Powrót do artykułu: http://www.skubi.net/jak.html

Odp: Wszelkie uzupełnienia i uwagi na temat procedury głosowania mile widziane by Eonir October 05, 2007, 09:10:13 AM

O! Tego właśnie potrzebowałem, thanks for sharing!

W końcu cała rzesza moich krewnych i kolegów pofrunęła do Irlandii i UK.

Odp: Wszelkie uzupełnienia i uwagi na temat procedury głosowania mile widziane by iurabos October 15, 2007, 09:12:25 AM

Jest jeszcze jedna sytuacja :

jeśli jesteś wymeldowany z poprzedniego a jeszcze nie zameldowany w nowym miejscu zamieszkania.

Jeśli nie zarejestrowałeś się w spisie wyborców, masz możliwość dopisania do rejestru wyborczego. Robi się to w gminie lub urzędzie miasta i właściwa władza, wójt, burmistrz lub prezydent podejmuje decyzję w ciągu 3 dni o dopisaniu, ale trzeba udowodnić, że mieszka się z zamiarem stałego zamieszkania.

glosowanie poczta by kol.de October 16, 2007, 03:39:29 PM

okolo rok temu , jednem z kaczynskich na specjalnie zoorganizowanej konferencji prasowej, opowiadal o kolejnym sukcesie IV RP, a mianowicie umozliwienie glosowania dla 2 milionow polakow zza granicy.Glosowanie mialo by sie odbywac poprzez poczte.
Rok temu byla taka ustawa, a dzisiaj juz nie ma ?? dlaczego kaczynskiemu dano prawo glosu wtedy jesli klamal? dlaczego kaczynski nie wie ze jest podpis elektroniczny i internet?
Mimo wszystko ilu polakow znizylo by sie do poziomu intelektualnego kaczynskiego i zaglosowalo by poczta przeciwko niemu ??

Odp: głosowanie pocztą by skubi October 16, 2007, 03:47:05 PM

Był projet PiS, by umożliwić głosowanie pocztą starym i chorym (czyli: statystycznie moherowym). Ale projekt nie obejmował Polaków, którzy nie są starzy ani chorzy, ale po prostu mieszkają daleko od Polski i daleko od zagranicznych komisji wyborczych. Bo ci Polacy, w przeciwieństwie do moherowych, w większości nie popierają PiS.

Projekt przepadł z powodu przyspieszonych wyborów (nie zdążyli go doprowadzić do końca). Skutkiem tego głosowanie listowne w ogóle w Polsce nie istnieje.

Dodaj komentarz      Cały wątek i zaawansowane funkcje forum      Inne wątki