Amber Gold i piramidy finansowe część Iczęść II
  Tweet   Blogi Polityczne      

Obserwatorium Wyborcze: kim jesteśmy, czego potrzebujemy

Marcin Skubiszewski, 23 lutego 2017

Obserwatorium Wyborcze (ow.org.pl), to powstająca właśnie organizacja, która stawia sobie za cel obserwowanie procesów wyborczych i аnalizowanie zmian w prawie wyborczym. Chcemy wytykać nieuczciwości, wskazywać, co źle funkcjonuje, proponować ulepszenia.

Obserwatorium Wyborcze szuka wolontariuszy. Potrzebujemy ludzi o bardzo różnych kwalifikacjach, ale zdecydowaną większość pracy można wykonać bez żadnych szczególnych kwalifikacji (umiejętność logicznego myślenia oczywiście zawsze jest podstawą).

Naszym najbliższym zadaniem jest obserwacja referendum w sprawie utworzenia metropolii warszawskiej, które odbędzie się w Warszawie 26 marca. Chcemy ustalić, czy referendum i poprzedzająca je kampania będą odbywać się prawidłowo. W szczególności: jak w czasie kampanii referendalnej zachowają się media (w tym media tzw. „narodowe”)? Na to pytanie, podobnie jak na wszelkie inne pytania, chcemy odpowiedzieć w sposób precyzyjny, oparty na dokładnej analizie faktów.

Obserwacja warszawskiego referendum będzie ważnym elementem naszych przygotowań do obserwowania ogólnopolskich wyborów, które (mam nadzieję) odbędą się w latach 2018 i 2019.

Obserwatorium Wyborcze sporządziło dotychczas trzy sprawozdania: dwa dotyczą niedawnych referendów lokalnych, które obserwowaliśmy, a jedno – projektu ustawy o metropolii warszawskiej (sprawozdanie z Tuliszkowa; sprawozdanie z Otwocka; o projekcie ustawy metropolitalnej). Nasza grupa na Facebooku: Obserwatorium Wyborcze. Wolontariuszy proszę o zapisywanie się do tej grupy, a następnie o zgłaszanie dobrych chęci w tej grupie.

Najpilniejsza potrzeba: monitoring mediów

Potrzebujemy osób, które zgodzą się wziąć udział w monitoringu mediów przed warszawskim referendum przewidzianym na 26 marca. Nie są potrzebne żadne szczególne kwalifikacje. Ta praca polegać będzie na uważnym oglądaniu wybranych audycji i notowaniu, co w nich znaleźliśmy, zgodnie z ustalonym z góry schematem: czy wzmiankowano referendum? której stronie dano głos i przez ile czasu? czy były informacje na temat referendum, czy może kłamstwa? Czy były kąśliwe uwagi wobec jednej czy drugiej ze stron zaangażowanych w proces referendalny?

Monitoringiem mediów będzie kierować Grażyna Olewniczak.

Miejsce pracy dowolne (nie trzeba być w Warszawie). Obserwatorium Wyborcze kieruje prośbę o udział w monitoringu mediów do wszystkich, a nie tylko do warszawian – to bardzo ważne, ponieważ obserwacja referendum jest przygotowaniem do obserwacji wyborów ogólnopolskich, do której potrzebni będą ludzie z całej Polski.

Wymagane kwalifikacje: umiejętność logicznego myślenia. I nic więcej (przeszkolimy).

Czas pracy: przez 3 lub 4 tygodnie poprzedzające referendum, kilka godzin tygodniowo (do ustalenia indywidualnie).

Druga pilna potrzeba: monitoring kampanii referendalnej

Potrzebujemy osób, które zgodzą się śledzić kampanię referendalną: ogłoszenia referendalne w środkach masowego przekazu, ulotki i inne publikacje, spotkania z wyborcami. Jaki jest przebieg kampanii? Czy kampania jest intensywna? Czy wszystko odbywa się zgodnie z prawem? – na takie pytania chcemy odpowiedzieć.

Miejsce pracy: Warszawa.

Wymagane kwalifikacje: umiejętność logicznego myślenia. I nic więcej (przeszkolimy).

Czas pracy: przez 3 lub 4 tygodnie poprzedzające referendum, kilka godzin tygodniowo (do ustalenia indywidualnie).

Trzecia potrzeba: obserwowanie głosowania i liczenia głosów

Potrzebujemy obserwatorów głosowania, czyli osób, które w dniu głosowania będą obserwować pracę komisji referendalnych.

Miejsce pracy: lokale głosowania w Warszawie. Ponieważ jest to zadanie na tylko jeden dzień, gorąco zachęcam osoby spoza Warszawy do udziału. Pamiętajmy: obserwacja warszawskiego referendum jest przygotowaniem do obserwacji ogólnopolskich wyborów w kolejnych latach, wszystko nie może opierać się na ludziach z Warszawy.

Czas pracy: teoretycznie od 6:30 rano w dniu głosowania do zakończenia liczenia (czyli do 23:00 lub nawet dłużej), ale można też pracować mniej. To jest wolontariat, niech każdy da z siebie tyle, ile może i chce.

Szkolenie: Będzie całodniowe szkolenie, w czasie którego przyszli obserwatorzy głosowania dowiedzą się, jak się fałszuje referenda i wybory, na co obserwator powinien zwracać uwagę, jak wypełniać raporty. Szkolenie będzie przydatne również dla obserwowania przyszłych wyborów i referendów.

Stosownie do potrzeb, mogą odbyć się szkolenia internetowe i szkolenia poza Warszawą (w ramach zachęcania nie-warszawian do uczestnictwa).

Wymogi: ponieważ obserwatorzy otrzymają kompletne szkolenie, nie wymagamy żadnych szczególnych kwalifikacji. Przydatny (ale nie konieczny) będzie smartfon lub tablet z internetem i Androidem, ewentualnie dowolny inny sprzęt z internetem (na przykład iphone, laptop).

Czwarta potrzeba: wsparcie informatyczne dla obserwatorów głosowania

Potrzebujemy kilku osób, które będą mogły dać wsparcie informatyczne pierwszego poziomu (czyli w sprawie niezbyt trudnych problemów) obserwatorom głosowania: jak zainstalować odpowiednią aplikację w smartfonie, a następnie wgrać do tej aplikacji nazwę użytkownika i hasło, jak wypełniać i wysyłać raporty (przy pomocy aplikacji lub przez www).

Miejsce pracy: Warszawa i cały świat (praca głównie zdalna).

Wymogi: nie bać się komputera, wiedzieć, co to jest aplikacja na smartfonie. Zaawansowana wiedza informatyczna nie jest wymagana.

Piąta potrzeba: informatyka, statystyka (analiza wyników, administracja systemowa)

Potrzebujemy osób, które będą rozumiały system zbierania raportów (jest to system Elmo stworzony przez Carter Centre, http://getelmo.org), będą mogły pomóc w administrowaniu tego systemu i w analizowaniu zebranych danych.

Miejsce pracy: cały świat (praca zdalna).

Wymogi: kompetencje w dziedzinie informatyki i analizy danych, takie jak: administrowanie Linuxem, administrowanie bazami danych (prawdopodobnie będzie to MySQL), pisanie zapytań baz danych, dobry poziom w obliczeniach przy pomocy arkuszy kalkulacyjnych, statystyka. Oczywiście nikt nie musi mieć wszystkich tych kompetencji, wystarczą niektóre.

Szósta potrzeba: prawnicy

Potrzebujemy osób, które będą mogły przeanalizować prawne aspekty referendum, obserwować procesy w trybie wyborczym (o ile takie będą przed referendum) oraz protesty sądowe przeciwko ważności referendum (o ile takie będą po referendum).

Miejsce pracy: cały świat (robienie analiz prawnych), Warszawa (chodzenie na rozprawy sądowe).

Wymogi: Być prawnikiem. Najlepiej konstytucjonalistą i/lub specjalistą od prawa wyborczego i/lub specjalistą od prawa prasowego.

Siódma potrzeba: przyszli szefowie misji

Potrzebujemy osób, które nadają się na szefów misji obserwacyjnych lub które Obserwatorium Wyborcze będzie mogło wychować na przyszłych szefów misji. W związku z referendum przewidzianym na 26 marca taka osoba będzie blisko współpracować z szefem misji. Na przykład napisze część sprawozdania (lub sprawozdań) z przebiegu referendum i/lub dokona rekrutacji wolontariuszy i/lub zorganizuje pracę innych osób uczestniczących w misji i/lub weźmie udział w spotkaniach szefa misji z różnymi uczestnikami procesu referendalnego (z politykami zaangażowanymi w ten proces, a także z obserwatorami zagranicznymi, o ile tacy będą).

Miejsce pracy: Warszawa.

Wymogi: niezbędna jest umiejętność pisania po polsku szybko i jasno; przydatna jest taka sama umiejętność, po angielsku; przydatna jest znajomość prawa konstytucyjnego i wyborczego, międzynarodowych standardów praw człowieka; przydatne jest doświadczenie w obserwacji wyborów w różnych krajach; przydatna jest znajomość statystyki; przydatne jest wykształcenie politologiczne. Oczywiście od nikogo nie wymagamy, żeby miał to wszystko (takich ludzi chyba nie ma).

Potrzeba dodatkowa: kto przenocuje ludzi spoza Warszawy?

Aby osoby spoza Warszawy mogły uczestniczyć w obserwacji warszawskiego referendum, potrzebujemy wolontariuszy, którzy te osoby przenocują w Warszawie.


  Tweet   Blogi Polityczne      

Kontakt do autora: mm@skubi.net

Czy chcesz, aby ten blog się rozwijał? Jeśli tak, to proszę Cię o pomoc: poinformuj o nim znajomych. Możesz wspomnieć o całym blogu albo o konkretnym artykule. Blog nazywa się skubi.net — to się da zapamiętać.

Kolejne teksty: Aby dostawać powiadomienia o nowych tekstach, możesz

  • wysłać maila (nawet pustego) do notify@skubi.net (Twój adres pozostanie wyłącznie do wiadomości redaktora serwisu, wyłącznie w celu powiadamiania o nowych tekstach)
  • albo, jeśli wolisz, używać RSS RSS lub Twittera .

Przedruki tego tekstu: Zapraszam do robienia przedruków, zarówno na papierze jak w internecie. Proszę, aby w przedruku widniało nazwisko autora i proszę o informację o przedruku (mailem albo na forum).