Tweet   Blogi Polityczne      

Pilna pomoc dla zachowania potencjału naukowego Ukrainy

Inne teksty polityczne:
Amber Gold i piramidy finansowe część Iczęść II

Wersja do druku (PDF)

Wersja ukrainska tej strony (kliknij) - ця сторінка українською

Wersja angielska tej strony (kliknij) - this page in English

11 marca 2022 r.

Fundacja imienia Krzysztofa Skubiszewskiego we współpracy ze Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego rozpoczyna pilną akcję pomocy finansowej dla uczonych, którzy padli ofiarą trwającej obecnej agresji Rosji i Białorusi przeciwko Ukrainie.

Celem akcji jest zachowanie w jak największym zakresie potencjału naukowego Ukrainy. Pomoc kierowana będzie do uczonych, którzy przebywają na Ukrainie lub w Polsce i będzie udzielana indywidualnie poszczególnym uczonym. Stosownie do potrzeb, pomoc może obejmować ich koszty życia i/lub koszty prowadzenia pracy naukowej.

Wybór osób, które otrzymają pomoc, wysokość pomocy i zasady, na jakich zostanie ona udzielona, będą podyktowane celem akcji: będziemy dążyli do tego, aby w jak największym stopniu zachować potencjał naukowy Ukrainy. Dwa kryteria będą miały największe znaczenie przy wyborze beneficjentów.
  • Po pierwsze, potencjał danego uczonego, który będziemy oceniać w dużym stopniu na podstawie jakości i znaczenia jego dotychczasowych prac naukowych. Osoby, które ze względu na młody wiek mają niewielki dorobek, a są obiecującymi uczonymi, także będą mogły otrzymać naszą pomoc.
  • Po drugie, cel, który ma zostać osiągnięty dzięki przyznaniu pomocy danemu uczonemu: będziemy oceniać, czy proponowany cel jest jasno opisany, wiarygodny i ważny dla zachowania potencjału naukowego Ukrainy. Przykłady celów, to prowadzenie badań naukowych, które stały się pilne w związku z wojną; kontynuacja prac naukowych w toku, które zostały przerwane przez działania wojenne (na przykład dokończenie doktoratu); umożliwienie uczonemu prowadzenia pracy naukowej w okresie przejściowym, tak aby mógł później wrócić do pracy naukowej na Ukrainie w normalnych warunkach i nie musiał w międzyczasie zmieniać zawodu i/lub emigrować (lub aby mógł powrócić z emigracji, gdy sytuacja na to pozwoli).

Podstawową formą pomocy w ramach tej akcji będzie wypłacanie przez Fundację uczonemu zapomogi na koszty życia przez sześć miesięcy w wysokości 400 euro miesięcznie i dodatkowo, o ile w danym przypadku będzie to koniecznie, zapewnienie mu mieszkania.

Fundacja będzie wypłacać zapomogi wyższe, niż opisana powyżej podstawowa forma pomocy, w uzasadnionych przypadkach, w szczególności ze względu na konieczność utrzymania rodziny uczonego, ze względu na jego stan zdrowia, niepełnosprawność, wiek i/lub dotychczasowe wybitne osiągnięcia.

Fundacja może przyznać zapomogę na czas inny niż 6 miesięcy. Stosownie do możliwości budżetowych Fundacji i do okoliczności, zapomogi będą mogły być przedłużane.

Fundacja będzie oddzielnie finansować niezbędne koszty pracy naukowej (np. książki, niezbędne podróże, koszty badań laboratoryjnych lub terenowych).

Całkowity budżet, który Fundacja przeznacza na opisaną tu akcję, wyniesie łącznie nie mniej niż 120 000 euro.

Wnioski można składać od dziś do odwołania. Będą one rozpatrywane na bieżąco: im szybciej zostanie złożony wniosek, tym szybciej wnioskodawca dostanie odpowiedź.

Wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną, na odpowiednim formularzu, który można znaleźć tu: apply.skubi.eu.org

Kontakt: stypendia@skubi.net telefon +48 731 164 682 lub telefon lub Signal +48 883 188 969.

Fundacja imienia Krzysztofa Skubiszewskiego, ul. Karowa 18a lok. 21, 00-324 Warszawa, Polska.

W imieniu Zarządu Fundacji imienia Krzysztofa Skubiszewskiego
Prezes Piotr Skubiszewski

Wersja ukrainska tej strony (kliknij) - ця сторінка українською

Wersja angielska tej strony (kliknij) - this page in English

  Tweet   Blogi Polityczne      

Kontakt do redaktora serwisu: mm@skubi.net

Kolejne teksty: Jeśli chcesz być informowany o nowych tekstach, możesz

  • wysłać maila (nawet pustego) do notify@skubi.net (Twój adres pozostanie wyłącznie do wiadomości autora, wyłącznie w celu powiadamiania o nowych tekstach)
  • albo, o ile znasz RSS, możesz go użyć RSS.
Blogi Polityczne