Tweet   Blogi Polityczne      

Konstytucja, partie polityczne i wybory na Ukrainie, Kijów, 25-26 czerwca 2015

Amber Gold i piramidy finansowe część Iczęść II

Ukraińska wersja tej strony (kliknij) - українська версія цієї сторінки (клік)

W Kijowie odbędą się dwa spotkania naukowe na temat ustroju ukraińskiego:

25 czerwca: Międzynarodowa naukowo-praktyczna konferencja „Konstytucja i proces wyborczy na Ukrainie” z okazji 19. rocznicy konstytucji Ukrainy

26 czerwca: Debata: Partie polityczne i wybory na Ukrainie

Obydwa spotkania odbędą się po polsku i po ukraińsku (tłumaczenie symultaniczne), w godzinach 10:00 do 15:00 (początek rejestracji uczestników 9:30), w małej sali Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, 1. piętro, ul. Wołodymyrska 55, Kijów (малий зал Національної академії наук України, 2-й поверх, м. Київ, вул. Володимирська, 55).

Przed uczestnictwem w spotkaniach wymagane jest wysłanie na adres konferenciya2015.06.25@gmail.com najpóźniej 20 czerwca br. wiadomości zawierającej imię, nazwisko, stopień naukowy i miejsce pracy uczestnika. Liczba miejsc ograniczona, możliwość uczestnictwa w spotkaniach jest gwarantowana dopiero po otrzymaniu potwierdzenia drogą elektroniczną.

Organizatorzy konferencji (25 czerwca):
  • Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, Instytut Państwa i Prawa imienia W. M. Koreckiego
  • Sąd Konstytucyjny Ukrainy
  • Fundacja imienia Krzysztofa Skubiszewskiego
  • Kijowski Uniwersytet Prawa
  • Kancelaria prawna „Salkom”
Organizatorzy debaty (26 czerwca):
  • Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, Instytut Państwa i Prawa imienia W. M. Koreckiego
  • Fundacja imienia Krzysztofa Skubiszewskiego
  • Kancelaria prawna „Salkom”

Polscy uczestnicy tych spotkań wygłoszą następujące odczyty:

Sędzia Jerzy Stępień (25 czerwca)

Polski samorząd terytorialny - istota, początki, dorobek po 25 latach: Odrodzenie samorządu terytorialnego było postulatem "Solidarności" od początku. Realizacja tego postulatu była możliwa dopiero po wyborach 4 czerwca 1989 roku. Punktem wyjścia była Europejska Karta Samorządu Lokalnego, a także polskie doświadczenia samorządowe z okresu międzywojennego. W samorządzie realizuje się w pełni zasada reprezentacji, poprzez którą w drodze demokratycznych wyborów wspólnoty lokalne mogą samodzielnie decydować o swoim rozwoju. Wspólnoty lokalne musza mieć osobowość prawną, być właścicielami mienia komunalnego, a ich odrębne budżety muszą być zasilane według zobiektywizowanych kryteriów. Nadzór państwa nad samorządem powinien być ograniczony do aspektów prawnych. Samorząd zapobiegł oligarchizacji życia publicznego w Polsce i zdecydowanie przyśpieszył jej cywilizacyjny rozwój.

Polski spór o ordynację wyborczą: Doświadczenia ze stosowaniem różnych modeli ordynacji wyborczych w Polsce przechylają ostatnio szalę na rzecz okręgów jednomandatowych. JOW obowiązują już we wszystkich gminach wiejskich i mniejszych miastach, a także w wyborach do Senatu. Okręgi jednomandatowe mocniej wiążą wyborców z władzą publiczną, a przede wszystkim są proste i całkowicie zrozumiałe nawet dla najmniej wykształconych wyborców. Ordynacje proporcjonalne są zawiłe, niezrozumiałe dla większości, oddalają wybranych od wyborców, całkowicie uzależniając tych pierwszych od partii politycznych. W radach i parlamentach zasiadają żywi ludzie, a nie "partyjne procenty".

Profesor Antoni Z. Kamiński

Znaczenie momentu konstytucyjnego i debaty konstytucyjnej dla przyszłego ustroju państwa (25 czerwca)

Ordynacja wyborcza: państwo jako wspólna sprawa, czy państwo jako rozdawca korzyści? (26 czerwca)

Dr hab. Zdzisław Ilski

Ukraińcy wobec systemu wyborczego. Kontekst historyczny (25 czerwca): Pokażę, że Ukraińcy mają wiele doświadczeń historycznych odnoszących się do prawa wyborczego. Na przestrzeni lat, egzystując w monarchii Habsburgów, Polsce i ZSRR stykali się z wyborami opartymi zarówno na formule większościowej, jak i proporcjonalnej. Omówię ich stanowisko w sprawie formuły wyborczej, zwłaszcza w kontekście doświadczeń galicyjskich i polskich.

Większościowy system wyborczy. Propozycja dla Ukrainy (26 czerwca): Przedstawione zostaną argumenty przemawiające za wprowadzeniem na Ukrainie większościowego systemu wyborczego z okręgami jednomandatowymi.

Dr Marcin Skubiszewski

Procedury zmiany Konstytucji w państwie demokratycznym, należącym do Unii Europejskiej (25 czerwca): Wykażę, że restrykcyjne przepisy o zmianie Konstytucji, jakie obowiązują w wielu państwach europejskich, są nie do pogodzenia z zasadą państwa demokratycznego i są trudne do pogodzenia z członkostwem w Unii Europejskiej. Na tej podstawie wykażę, że orzecznictwo ukraińskiego Sądu Konstytucyjnego dotyczące zmiany porządku konstytucyjnego w drodze referendum jest wyrazem wybitnej myśli prawniczej, która powinna być wzorem dla prawników w innych państwach europejskich. Zasugeruję modyfikacje, jakie można by wprowadzić do przepisów o zmianie konstytucji Ukrainy.

Czy Ukraina potrzebuje ograniczenia demokracji? (26 czerwca): Wykażę, że te cechy systemu proporcjonalnego, które są powszechnie uważane za jego zalety (odporność na oszustwa i naciski; wielopartyjność, w przeciwieństwie do dwupartyjności) są nierozłącznie związane z tym, że system ten jest nie w pełni demokratyczny. W ten sposób dojdziemy do wniosku, że korzystanie z domniemanych dobrodziejstw systemu proporcjonalnego z otwartymi listami kandydatów możliwe jest jedynie kosztem ograniczenia demokracji.

Patryk Hałaczkiewicz, szef sztabu kandydata na prezydenta Pawła Kukiza (26 czerwca)

Kampania wyborcza bez struktur partyjnych: Patryk Hałaczkiewicz opisze, w jaki sposób kampania wyborcza przeprowadzona bez pomocy jakiejkolwiek silnej organizacji, przy budżecie poniżej 600 000 złotych, pozwoliła uzyskać 21% głosów w wyborach prezydenckich i spowodowała, że projekt reformy systemu wyborczego stał się jedną z najgoręcej debatowanych kwestii politycznych w Polsce.

Pełny program obu spotkań jest dostępny w języku ukraińskim:

Ukraińska wersja tej strony (kliknij) - українська версія цієї сторінки (клік)

Kontakt do redaktora serwisu: mm@skubi.net

Kolejne teksty: Jeśli chcesz być informowany o nowych tekstach, możesz

  • wysłać maila (nawet pustego) do notify@skubi.net (Twój adres pozostanie wyłącznie do wiadomości redaktora serwisu, wyłącznie w celu powiadamiania o nowych tekstach)
  • albo, jeśli wolisz, możesz używać RSS RSS lub obserwować (follow) na Twitterze .

Przedruki tego tekstu: Zapraszam do robienia przedruków, zarówno na papierze jak w internecie. Proszę, aby w przedruku widniało nazwisko autora i proszę o informację o przedruku (mailem albo na forum).

Blogi Polityczne