Lepper poza Sejmem? Tak, jeśli nie dostanie 5% ogółu głosów

Mało ludzi głosuje – wtedy Samoobrona ma ponad 5%

głosy
Leppera

głosy ogółem

Dużo ludzi głosuje – wtedy Samoobrona nie ma 5%

głosy
Leppera

    głosy ogółem

Wyrzuć przestępcę z Sejmu, głosuj!
    
Lepper poza Sejmem? Tak, jeśli nie dostanie 5% ogółu głosów

Mało ludzi głosuje – wtedy Samoobrona ma ponad 5%

głosy
Leppera

głosy ogółem

Dużo ludzi głosuje – wtedy Samoobrona nie ma 5%

głosy
Leppera

    głosy ogółem

Wyrzuć przestępcę z Sejmu, głosuj!
 
Lepper poza Sejmem? Tak, jeśli nie dostanie 5% ogółu głosów

Mało ludzi głosuje – wtedy Samoobrona ma ponad 5%

głosy
Leppera

głosy ogółem

Dużo ludzi głosuje – wtedy Samoobrona nie ma 5%

głosy
Leppera

    głosy ogółem

Wyrzuć przestępcę z Sejmu, głosuj!
    
Lepper poza Sejmem? Tak, jeśli nie dostanie 5% ogółu głosów

Mało ludzi głosuje – wtedy Samoobrona ma ponad 5%

głosy
Leppera

głosy ogółem

Dużo ludzi głosuje – wtedy Samoobrona nie ma 5%

głosy
Leppera

    głosy ogółem

Wyrzuć przestępcę z Sejmu, głosuj!