Lepper poza Sejmem? Tak, jeśli nie dostanie 5% ogółu głosów

Mało ludzi głosuje – wtedy Samoobrona ma ponad 5%

głosy
Leppera

głosy ogółem

Dużo ludzi głosuje – wtedy Samoobrona nie ma 5%

głosy
Leppera

    głosy ogółem

Wyrzuć przestępcę z Sejmu, głosuj!
Dowiedz się o naszej kampanii, ściągnij inne teksty, przyłącz się: www.skubi.net   Marcin Skubiszewski